ویژگی منحصر به فرد گیت فروشگاهی

از ویژگی های یک دزدگیر فروشگاهی خوب سبک بودن و کوچک بودن آن میتواند باشد، به اندازه ای که سارق حتی متوجه وجود آن نشود و در زمانیکه قصد خارج نمودن کالا از فروشگاه را دارد در حالیکه که از بین گیت فروشگاهی ای که بصورت مخفی و مستتر در درب خروجیه فروشگاه نصب شده میگذرد، با به صدا در آمدن زنگ هشدار گیت فروشگاهی میتوان وی را شناسایی و به دام انداخت.

دزدگیر فروشگاهی