دزدگیر فروشگاهی(معرفی تگ عینک)

 دزدگیر فروشگاهی (معرفی تگ عینک)

تگ عینک RF و AM به همراه باز کننده مخصوص

دارای جداکننده مخصوص

بازه فرکانسی تگ:

تکنولوژی RF: 8.2MHZ

تکنولوژی AM: 58KHZ

رنگ بندی: سفید

دزدگیر فروشگاهی