دزدگیر فروشگاهی جداکننده تگ

دزدگیر فروشگاهی جداکننده تگ

مدل: هرکولس

جداکننده با قدرت 12000 GS

مخصوص انواع تگ قلمی، مستطیلی، کارتی AM و RF

قابلیت نصب بر روی میز را دارد.

دزدگیر فروشگاهی