درباره دزدگیرفروشگاهی چه میدانیم؟

دزدگیر فروشگاهی به همان گیت های فروشگاهی گفته میشود که جلوی خروجی و ورودی یک فروشگاه نصب میشود و از سرقت اجناس فروشگاه جلوگیری میکند. دزدگیر فروشگاهی به محض خروج جنس هایی که دارای لیبل و یا تگ هستند آلارم میزند و صاحب فروشگاه را با خبر میکند .دزدگیر فروشگاهی جزوو مزلمات یک فروشگاه بزرگ است و جز سیستم امنیتی فروشگاه است.