دزدگیر فروشگاهی با کیفیت و اصل

دزدگیر فروشگاهی معمولا شامل گیت فروشگاهی و تگ ها میشود که تگ ها بر روی اجناس نصب میشوندنحوه کارکرد دزدگیرها به صورتیست که تگ های مناسب هرجنس و کالا را نصب میکنند و و اگر با وسایل و منگنت های مخصوص خود خنثی نشوند به محض خروج آژیر های فروشگاه شروع به اعلام کردن میکنند تگ ها دارای دو نوع پلاستیک سخت  وبرچسب هستند !