نحوه نصب دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر فروشگاهی یک سیستم ارتباطی است که کارکردن آن بر پایه ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیس می باشد و نویزهایی در محدوده فرکانسی این دزدگیر فروشگاهی هستند در کارکرد دستگاه اختلال ایجاد می‌کند. دستگاههایی مثل لامپ نئون ، کولر و... در نزدیکی دزدگیر فروشگاهی منابعی هستند که  ایجاد نویز می کنند . اگر بخواهید یک نصب بدون ‌اشکال دزدگیر فروشگاهی انجام دهید باید در تشخیص منابع نویز و رفع و یا کم کردن  تاثیر آنها  بر روی دزدگیر فروشگاهی خود دقت کنید