گیت فروشگاهی جفت آنتن

گیت فروشگاهی جفت آنتن
با برد کراس پوینت هلند
با برد چینی
دزدگیر فروشگاهی مدل فوق جزو سیستمهای گیت فروشگاهی می باشد.
تفاوت ها،‌ نقاط قوت و ضعف هرکدام از سیستم های بالا نیازمند بحث مفصل است که البته در این مجال نمی گنجد ولی قدر مسلم آن است که در یک فروشگاه معمولی که هزینه بالا صرفه اقتصادی ندارد تکنولوژی RF رایج تر است.

پس از انتخاب تکنولوژی نوبت به انتخاب مارک و مدل می رسد. در ادامه محصولات مختلف شرکت به صورت یک لیست ارائه شده و پس از آن با توجه به تیپ های مختلف فروشگاه ها و شرایط حاکم بر انها سیستم های مناسب پیشنهاد شده و مورد توجه قرار می گیرند.
گیت فروشگاهی, دزدگیر فروشگاهی