چگونه از گیت فروشگاهی نکهداری کنیم:

چگونه از گیت فروشگاهی نکهداری کنیم:
-برای کمتر شدن اصتهلاک و بیشتر شدن عمر دستگاه انرا در پایان تایم کاری خاموش کنیم.
-اگر فروشگاه نوسان برق دارد حتما برای ان مخافظ تهیه کنیم.
-از استابلایزر جهت اسیب رسیدن به برد گیت فروشگاهی استفاده کنیم.
-اگر نورپردازی یا سیم کشی داریم ختما با شرکت فروشنده دزدگیر فروشگاهی در میان بگذازیم،زیرا باعث ایجاد نویز برای گیت فروشگاهی میشود. گیت فروشگاهی, دزدگیر فروشگاهی