نصب گیت فروشگاهی در کتابفروشی ها

از آنجا که در کتاب فروشی ها در دسترس بودن کتابها برای مشتری ها مهم تر از اجناس دیگر است و این به این دلیل است که مشتری قبل از خریدن میخواهد نگاهی به اوراق کتاب بیاندازد فروشنده های کتاب فروشی نیز تمایل به نصب گیت فروشگاهی و دزدگیر فروشگاهی دارند ولی برای کتاب ها بجای تگ های سخت و صدفی از لیبل های بارکدی استفاده میشوند.

دزدگیر فروشگاهی, دزدگیر کتاب, گیت فروشگاهی