دزدگیر فروشگاهی کلاس C

دزدگیر فروشگاهی کلاس C
این سیستم ها نه برد و نه بدنه ساخت برند نیس بلکه کارخانه های داخلی با برند جعلی یا امیانه تر اگر بخواهیم بگوییم فیک هستند.
که با این نوع محصولات که قیمت نسبتا کمی  دارند.عده زیادی به سمت انها روی اوردند.
البته این سیستم ها بازده خیلی پایین و عمر کمی نسبت به بقیه کلاس ها دارند پس از لهاظ اققتصادی به صرفه نیستند. دزدگیر فروشگاهی