نحوه هشدار دهی دزدگیر فروشگاهی

نحوه  هشدار دهی دزدگیر فروشگاهی 
گیت ضدسرقت فروشگاهی با نصب یک دستگاه الکترونیکی بنام "تگ" یا "لیبل" بر روی کالای موردنظر عمل می کند. چنانچه کالایی که تگ یا لیبل بر روی آن نصب شده از آنتنی  که در ورودی فروشگاه نصب شده است عبور کند، آژیری به صدا در می آید که به کارکنانتان هشدار می دهد کالایی که پول آن پرداخت نشده در حال خروج از فروشگاه است.
هنگامی که یک مشتری خرید خود را به صندوق می برد تا هزینه آن را بپردازد، صندوقدار تگ را از روی آن کالا برمی دارد و یا لیبل روی آن را غیرفعال می سازد تا زمانی که مشتری پس از پرداخت هزینه کالا فروشگاه را ترک می کند آژیر به صدا درنیاید. گیت ضدسرقت فروشگاهی, دزدگیر فروشگاهی