تگ فروشگاهی و لیبل فروشگاهی از انواع دزدگیر فروشگاهی

 
دزدگیر فروشگاهی یا همان گیت امنیتی فروشگاهی به دستگاهی گفته میشود که جلوی درب ورودی نصب میشود و از خروج غیر اصولی وسایل اجناس جلوگیری می کنند. این دستگاه شامل برد هایی است که در دستگاهای ورودی و خروجی نصب می گردد و به محض این که یک خروج غیر اصولی انجام می شود با یک صدا بلند داخل فروشگاه و صاحب فروشگاه اطلاع داده میشود. نحوه کار با دزدگیر فروشگاهی اینگونه است به شرح زیر می باشد:تگ فروشگاهی را و لیبل فروشگاهی را بر روی اجناس یا کالا نصب کرده و به خاطر تکنولوژی به کار رفته در تگ و لیبل به کار رفته در دزدگیر فروشگاهی که به طور معمول و حتی با ابزارهای متداول قابل باز شدن نمیباشد. و برای جدا کردن دزدگیر فروشگاهی از روی کالا و یا اجناس در زمان فروش و یا انتقال به انبار از یک دستگاه جدا کننده که در دست فروشنده و یا صاحب فروشگاه و یا انباردار است از روی کالا یا اجناس جدا شده و تحویل مشتری و یا انباردار داده میشود. چنانچه کالا و یا اجناسی که در فروشگاه است به صورت غیر اصولی از فروشگاه یا انبار بخواهند خارج کنند با قرار گیری در میدان مغناطیسی گیت دزدگیر نصب نصب شده بر روی کالا یا اجناس چه از نوع تگ یا لیبل پس از گذشت از دهانه گیت پیغام هشداری را برای گیت ها صادر می کنند که باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در دستگاه دزدگیر فروشگاهی یا همان گیت می شود. این امر باعث میشود که از سرقت کالا یا اجناسی که در فروشگاه است جلوگیری شود این لیبل ها و یا تگ ها را می توان بر روی هر کالا یا اجناسی به کار برد غیر از فلز واین امر باعث میشود که صاحب فروشگاه به راحتی امنیت فروشگاه خود را بالا ببرد.

دزدگیر فروشگاهی


دزدگیر فروشگاهی, انواع دزدگیر فروشگاهی, خرید دزدگیر فروشگاهی