» » نحوه کارکرد گیت های فروشگاهی و دزدگیرهای فروشگاهی

نحوه کارکرد گیت های فروشگاهی و دزدگیرهای فروشگاهی

گیت های فروشگاهی که داخل مغازه یا فروشگاه ها نصب میشوند دارای سیستم هوشمندی هستند که
این سیستم باعث تمایز بین انها وسایر دزد گیر های میشود .این سیستم های دارای یک آنتن ، یک جداکننده تگ و یکخنثی کننده هستند .
و دارای دو نوع نرم و سخت هستند که معمولا نوع نرم بصورت برچسب یا همان لیبل کاربرد دارد و جنس سخت بصورت پلاستیک خشک و صدفی شکل و یا اشکال مختلف بوده که توسط یک منگنت باید از جنس جداسازی شود اما برچسب ها باید قبل از خروج توسط دستگاه دی اکتیویتور دی اکتیو یا همان خنثی شوند.