گیت های فروشگاهی

گیت های فروشگاهی انواع مختلفی دارد که بسته به نیاز شما می بایست انتخاب گردد:
تکنولوژی EM
طراحی جذابعدم استفاده از سیم بین دو آنتن
یک سال گارانتی تعویض 
تکنولوژی RF
مانیتورینگ اتوماتیک
از بین بردن خطای دستگاهگیت فروشگاهی