گیت فروشگاهی خنثی کننده لیبل RF

گیت فروشگاهی خنثی کننده لیبل RF

دارای 2 پد خنثی کننده جهت استفاده در 2 نقطه فروش به صورت همزمان

فاصله خنثی سازی از 20 سانتی متر


گیت فروشگاهی