گیت فروشگاهی چگونه کار میکند

گیت فروشگاهی چیست؟
گست امنیتی دستگاهی است  که جلوی درب خروجی فروشگاه قرار میگیرد و خارج شدن وسایل فروشگاه را کنترل میکند.
به کاغذ و قطعه های پلاستیکی که به اجناس فروشگاه نصب میشوند تگ لیبل میگویند.
در صورت انتخاب مشتری کالا به دست صندوق دار میرسد و صندوق دار تگ لیبل انرا با استفاده از دستگاه به اسم جداساز جدا میکند.
اگر کالا دارای کاغذ بارکد دار بود انرا به وسله دستگاه غیر فعال کن غیر فعال میکنند.
در غیر اینصورت کالا از گیت رد شود دستگاه بطور خودکار اژیر میکشد گیت فروشگاهی, تگ لیبل