گیت فروشگاهی فعال

گیت فروشگاهی فعال نوعی تکنولوژی برای جلوگیری از دزدی در فروشگاه ها می باشد گیت فروشگاهی انواع گوناگونی دارد لیبل های امنیتی گیت فروشگاهی ، نمونه دیگری از تگها می باشند با این تفاوت که به صورت برچسب هستند و یکبار مصرف می باشند. برای جدا کردن تگهای گیت فروشگاهیاز کالاها، از مگنت یا جداکننده و برای غیر فعال کردن لیبل ها نیز از دستگاه خنثی کننده استفاده می شود.


گیت فروشگاهی فعال, گیت, گیت فروشگاهی