گیت های فروشگاه

دزدگیر های فروشگاهی یا به عیارتی ناظر الکترونیکی کالا که در زبان اینگلیسی به آن که مخفف عبارت EAS ،
Electronic Article Surveillance است و اسم خارجی Gate بدلیل اینکه در جلوی درب خروجی فروشگاه قرار میگیرد به آن گفته میشود.
 گیت فروشگاهی از سه تکنولوژی عمده AM، EM و RF پیروی می کنند که هر کدام در جای خاصی کاربرد دارد  .