لیبل گیت های فروشگاهی

لیبل های امنیتی گیت فروشگاهی دارای دو نوع مختلف است 
 لیبل امنیتی گیت فروشگاهی  RF
 لیبل امنیتی  گیت فروشگاهیAM
این لیبل ها در سایز های 4در 4 سانت در بسته های 1000 یا 2000 یا....
وجود دارند که به دلیل قیمت پایین نسبت به نوع دوم لیبل ها کاربرد بیشتری 
این لیبل های گیت فروشگاهی  با فرکانس 8.2 مگاهرتز در اشکال متفاوت و بصورت برچسب وجود دارند