گیت های فروشگاهی و امنیت فروشگاه

 امروزه فروشگاه های بزرگی وجود دارند و در این فروشگاه ها بر خلاف قدیم، دسترسی به اجناس، لمس و برداشتن آن ها برای همه مشتریان آزاد می باشد، امنیت محصولات ضروری است گیت فروشگاهی با عملکرد خاص خود می تواند مقادیر زیادی از امنیت را در فروشگاه ها تامین میکنند.