انواع گیت های فروشگاهی

انواع گیت های فروشگاهی (دزدگیر فروشگاهی) که در فروشگاهها ویا مغازه ها استفاده میشوند و در بازار ایران رواج بیشتری دارد شامل :

 

گیت فروشگاهی مغناطیس هارمونیک یکی از معروفترین دزدگیر فروشگاهی ها می باشد، گیت فروشگاهی آکوستو مغناطیس ،گیت فروشگاهی رادیو فرکانس

گیت فروشگاهی مایکرو ویو وسیستم های نظارت تصویری میشود.

گیت فروشگاهی, گیت های ضد سرقت, گیت امنیتی فروشگاهی, دزدگیر فروشگاهی, دزدگیر, گیت