کاربرد گیت فروشگاهی

تمامی گیت فروشگاهی  ها  به سه نوع تقسیم میشوند که عبارتند از:
سیستم RF
سیستم AM
سیستم EM

هر سه نوع هم  سنسورهای تگ و لیبل را دارا می باشند .تگ یا لیبل  ضد سرقت بر روی کالاها یا وسایل نصب می شوند و با عبور از کنار آنتن دزدگیر فروشگاهی وعمل شناسایی شروع شده و آلارم توسط آنتن به صدا در می‌آید.
گیت فروشگاهی, گیت های ضد سرقت, دزدگیر فروشگاهی