گیت فروشگاهی و جلوگیری از سرقت

در ایمن آویژه آریا، رویکرد ما این است که گیت های فروشگاهی بجای اینکه از سرقت فروشگاهها جلوگیری کنند، سارقان را از سرقت فروشگاهها باز می دارند. ما معتقد نیستیم که هیچ سیستمی نمی تواند از سرقت جلوگیری نماید و سارق کالا را سرقت خواهد کرد و به اقدامات احتیاطی فروشنده اهمیت نخواهد داد.

اولین دفاع یک فروشنده در برابر سرقت از فروشگاه، کارکنان آموزش دیده و باانگیزه است. دومین خط دفاعی، به اعتقاد ما، بکارگیری سیستمی است که به خوبی طراحی شده باشد تا جلوی هرگونه ضرر و زیان را بگیرد و مناسب فروشگاه باشد و کارکنان بتوانند به خوبی از آن بهره بگیرند. امتیاز اصلی گیت های ضدسرقت در بازدارندگی سارقان از سرقت، آشکار بودن آنتن ها در ورودی فروشگاه و تگ ها و لیبل های روی کالاها می باشد. سارقان به سرعت متوجه می شوند که فروشگاه سیاست جلوگیری از ضرر و زیان را در پیش گرفته، فروشگاه شما را ترک کرده و به سراغ مکان راحت تری برای سرقت خواهند رفت.

همچنین، می دانیم که بیشتر سرقتها از فروشگاهها آنی و بدون انگیزه قبلی سارق می باشد. چنانچه مشتری قصد کند هزینه کالایی را نپردازد، وقتی که آژیر به صدا در می آید یکی از کارکنان به سمت او حرکت می کند و کالایی را که پولی برای آن پرداخت نشده است با حداقل مزاحمت برای سایر مشتریان دوباره بدست خواهد آورد.