اهمیت کشور سازنده گیت فروشگاهی

کشور سازنده اهمیت ندارد ولی :

1- چون ممکن است کشور سازنده دزدگیر فروشگاهی برای مشتری اهمیت داشته باشد.

2- برندهای معتبر دزدگیر مغازه، دارای اعتبار زیادی در بازار هستند.

3- تشخیص اصالت محصول کار چندان دشواری نیست و ممکن است مشتری متوجه این موضوع شود.

کشور سارنده گیت, گیت فروشگاهی